💐🌹💐🌹💐🌹💐 जग नेहमी म्हणतं – चांगले


💐🌹💐🌹💐🌹💐

जग नेहमी म्हणतं –
चांगले लोक शोधा आणि वाईट लोकाना सोडा..
..पण भगवांन श्रीकृष्ण म्हणतात लोकांमधलं चांगलं शोधा आणि वाईट दुर्लक्षित करा कारण कोणीही सर्वगुणसंपन्न जन्माला येत नाही….

🍁सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा🍁


Tags :