Sachi lagni Gujarati Quote For Share

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
સાચી લાગણીની અસર કદાચ મોડી થાય,
પણ કદર તો એક દિવસ જરૂર થાય...

સ્વીકારું છું કે
હું સરોવર જેટલો મીઠો નથી
પણ,
યાદ રાખજો કે,
દરિયો ક્યારેય સુકાતો નથી..!!!

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Tags :