*એક રાજા ના દરબારમાં

*એક રાજા ના દરબારમાં એક*
*અજાણી વ્યક્તિ*
*નોકરી માટે આવે છે....* 😎

*રાજા તેની લાયકાત પુછે છે...??* 😴

*જવાબમાં અજાણી વ્યક્તિ કહે છે કે,* 😴

*હું અક્કલથી કોઇ પણ જાતનો* 😇
*ગુચવાયેલો કોયડો ઉકેલી શકું છું...* 🤔

*રાજા એ એમને ધોડાના તબેલા ની* 🐎
*જવાબદારી સોંપી દે છે...*

*થોડા દિવસો પછી રાજા* 👑
*તેમના અતિ મોંધા અને પ્રિય*
*ધોડા બાબતે અભીપ્રાય પુછયો..* 🤔

*જવાબમાં નોકરે કંહ્યુ કે,*
*“ ધોડો અસલી નથી”* 😟

*રાજા એ તપાસ કરાવી તો*
*જાણવા મળ્યું કે*
*ધોડાની નસલ તો અસલી છે,* 🐎
*પરંતુ તેની માં મરી ગઈ હતી એટલે* 😱
*તે ગાયને ધાવીને મોટો થયો હતો...* 🐄

*રાજા એ નોકરને પુંછયું કે,*
*તને આ કેવી રીતે ખબર પડી ?* 🤔

*નોકરે જવાબ આપ્યો કે,*
*નામદાર ધોડાઓ મોઢામાં ધાસ લઈને* 🌾
*મોઢુ ઉંચુ કરીને ખાતા હોય છે*
*જયારે આ ધોડો ગાયની માફક નીચે નમીને* 🙇🏻‍♂
*મોઢુ નીચે રાખીને ધાસ ખાતો હતો.* 🌾

*રાજા એ ખુશ થઈને નોકરના ધરે* 🏫
*અનાજ,ધી,અને* 🍯
*પક્ષીઓનું માંસ મોકલી આપ્યું,* 🍗🍖

*તે નોકરને બઢતી આપી ને* 👸🏻
*તેને રાણી નાં મહેલમા નોકરી આપી,*
*અને*
*પછી રાજા એ તેની રાણી બાબતે*
*સવાલ કર્યો તો* 🤔
*જવાબમાં નોકરે કંહ્યુ કે* 😴

*રાણી ની રહેણીકરણી તો મલિકા જેવી છે*
*પણ તે રાજકુમારી નથી....* 👸🏻

*રાજા આશ્ચર્ય ચકીત થઈ ગયો...* 😱

*તરત જ તેણે તેની સાસુને બોલાવી...* 🤥

*સાસુએ ખુલાસો કર્યો કે,*
*મારી દિકરી જન્મી કે,*
*તરત જ તમારી સાથે*
*તેની સગાઇ કરી નાખવામાં આવી હતી..* 💑

*પરંતુ છ મહિનામાં જ મારી દિકરી મરી ગઈ...* 😰
*એટલે બીજી કોઇ છોકરીને*
*અમે ગોદ લીધી,* 🤫
*જે આજે તમારી રાણી છે...* 👸🏻

*રાજા એ નોકરને પુંછયુ કે*
*તને આ કઈ રીતે ખબર પડી ?* 🤔

*નોકરે જવાબ આપ્યો કે* 😴

*ખાનદાની લોકોનાં અન્ય લોકો સાથેનો વ્યવહાર*
*ખુબજ સાલસ અને નમ્ર હોય છે* 🤗🤨
*જે આપની રાણી માં નથી...* 🤷🏻‍♂

*રાજા એ ખુશ થઈને ફરીથી* *નોકરને ધરે અનાજ, ધેટા,બકરા આપીને* 🐐🐑
*પોતાના દરબારમાં સ્થાન આપ્યું...* 😇

*થોડા વખત પછી રાજા એ* 👑
*નોકરને બોલાવ્યો અને તેમણે* *પોતાનાં વિષે જાણવાની ઇચ્છા પ્રગટ કરી* 🤨

*જવાબમાં નોકરે કંહ્યુ કે*
*“અભય વચન આપો,* 👏🏻
*તો તમારી અસલીયત બાબત કહુ''* 🤥

*રાજા એ આપ્યું..,* 😴
*એટલે નોકરે કંહ્યુ કે,*

*“ના તો આપ રાજા છો કે,*
*ના તો તમારો વ્યવહાર રાજા જેવો છે”* 🤴🏻

*રાજા ગુસ્સાથી લાલપીળો થઈ ગયો પણ* 😡
*જાન માફીનું વચન આપ્યું હતું*
*એટલે સમસમીને ચુપ રહ્યો* 😕
*અને*
*રાજા એ પોતાના પિતા પાસે જઈને પુછયું કે,*
*હું ખરેખર કોનો દીકરો છું...??* 🤔

*જવાબમાં તેના પિતા એ કંહ્યુ કે* 😴
*હા સાચી વાત છે.* ✔

*મારે કોઇ ઓલાદ ન હતી*
*તેથી મેં તને*
*એક કસાઈ પાસેથી ગોદ લીધો હતો...* 🗡⚔

*રાજા અચરજ પામી ગયો* 😱
*અને*
*નોકરને પુછયું કે,* 🤔
*તને કેવી રીતે ખબર પડી ...?* 🤔

*જવાબમાં નોકરે કંહ્યુ કે,*
*બાદશાહ જયારે કોઇને ઇનામ આપે*
*તો તે હીરા ,* 💎
*મોતી અને ઝવેરાતના રૂપમાં* *આપે છે”...,*

*પરંતુ તમે તો મને કાયમ* *અનાજ,માંસ, ધેટા, બકરા* 🐑🐐
*વિ.ઇનામમાં આપ્યા*
*જે વહેવાર કોઇ કસાઈ ની*
*ઓલાદ જેવો હતો...* 🧟‍♂

*_બોધ-_* 😇
*માણસની અસલીયત*
*તેના લોહી નો પ્રકાર,*
*સંસ્કાર,*
*વ્યવહાર અને*
*નિયત ઉપર નિર્ભર કરે છે...* 🤷🏻‍♂

*હેસિયત બદલાઇ જાય છે,*
*પણ ઔકાત તો તેની તે જ રહે છે...‼️*

*વિજ્ઞાન માં D.N.A. ની શોધ*
*અમથી જ નથી થઈ..,*

*પૈસો આવે એટલે*
*મન ની અમીરાત પણ આવે*
*તેવું હોતું નથી.....‼️ 👣👣🙏🏼*

*તેના માટે સંસ્કારી ખાનદાન નાં*
*D. N. A. જરુરી હોય છે...!!!!*

Tags :