✨झोप लागावी म्हणून Good Night…🍥 ✨चांगले स्वप्न


✨झोप लागावी
म्हणून
Good Night…🍥
✨चांगले स्वप्न पडावे
म्हणून
Sweat dreams…🍥
आणि
✨स्वप्न पाहताना बेड वरून पडू नये
म्हणून
Take care…🍥

🍂🍃 शुभ रात्री… 🌿🌾🍃


Tags :