Aajkal CID ki shayari


Aajkal CID ki shayari ka kahar hai Aajkal CID ki shayari ka kahar hai Dr. Salukhe bole iski maut ki wajah ZAHAR hai.


Tags : love