Funny Gujarati Wife Joke

*છોકરી જોવા જઈએ ત્યારે રેડીઓ કરતાંય ધીમો અવાજ હોય.....ને લગ્ન પછી કોણ જાણે ક્યાંથી...*

*👉🏻D. J. વાગવાનું ચાલુ થઈ જાય છે...???*
😝😝

Tags : wife