MAA Tab Bhi Roti


MAA Tab Bhi Roti Thi,Jab Beta Khana nahi Khata Tha,Aur MAA Aaj Bhi Roti Hai,Jab Beta Khana Nahi Deta. Please Love Your Mom…I LOVE YOU MAA.


Tags : love