OM SARV MANGAL MANGALAY,


OM SARV MANGAL MANGALAY, SHIVE SARWARTH SADHIKE, SHARANYE TARYAMBAKE, GORI NARAINI NAMOSTUTE


Tags : love