Upload


Video Result For desi


Text And Jokes Result For desi

apne desh ko lauT


apne desh ko lauT ke jaayen dil meN yehee tamnaa hai
ai pardes meN rahne waaloN apna desh phir apna hai
apne desh ki koii bhi cheez jab apne haath meN aati hai
hum pardesi logon ko tub desh ki yaad satati hai

apne desh ko lauT


apne desh ko lauT ke jaayen dil meN yehee tamnaa hai
ai pardes meN rahne waaloN apna desh phir apna hai
apne desh ki koii bhi cheez jab apne haath meN aati hai
hum pardesi logon ko tub desh ki yaad satati hai