Upload


Video Result For hero


Image Result For hero

Text And Jokes Result For hero

Hum ne jab kiya


Hum ne jab kiya dard-e-dil ko bayan, to sher ban gaya,
Logo ne suna, wah wah kiya, dard aur badh gaya.
Mohabbat ki paak rooh mere shero me hai,
Ek likha, gum kum kiya to gum aur badh gaya.

‪आज मैत्रीण 👸 बोली


‪आज मैत्रीण 👸 बोली काजळाचा 😍 टीक्का लाव 😉 ना रे तू… तुझा 😎फोटो 📸बघुन माझ्या friends 👭 👸 मला सकाळ पासुन विचारतात हा Hero 😎Single आहे का ग..